koloplet

Otkrovenje - Rastko Petrović

U skladu sa "Ne ostvarujem veliku umetnost, samo ekstazu. Da nema ljudi, izvesne svoje zanose bih kreštao i derao u prostor."

Currently reading

Istorija umetnosti anticke Grcke
Branko Gavela
History of Art
H.W. Janson;Anthony F. Janson
A New Earth: Awakening to Your Life's Purpose
Eckhart Tolle
The Great Gatsby
F. Scott Fitzgerald
Moby-Dick; or, The Whale
Herman Melville, Andrew Delbanco, Tom Quirk